Mobile
Chamada +40 373 811 594

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 15.04.2022 

Această „Politică de confidențialitate” explică modul în care colectăm, utilizăm, protejăm și tratăm informațiile cu caracter personal și datele utilizatorilor pentru persoanele care utilizează site-ul https://www.massivebio.com și site-urile sale afiliate („Site-ul”) și serviciile furnizate pe acestea, Synergy-AI Identificator de studii clinice în oncologie și Cancer Quiz („Aplicații mobile”), Căutarea studiilor clinice adecvate, Comitetul Virtual pentru Tumori, Date din lumea reală și altor platforme („Platforme”), inclusiv pacienții cu cancer („dvs.”), oncologii dvs. și personalul clinic, specialiștii oncologi care vă evaluează istoricul și identifică opțiunile de tratament. De acum înainte, în mod colectiv, Site-ul, Aplicațiile mobile și Platformele sunt desemnate prin termenul „Soluții”. 

Soluțiile sunt operate de Massive Bio, Inc. („Compania”, „noi”, „nouă” sau „noastră”), 90 West St. #12M, New York, NY 10006. Massive Bio este o firmă de analiză a datelor care oferă o a doua opinie medicală și care identifică studiile clinice potrivite prin evaluarea informațiilor clinice existente ale unui pacient oncologic, valorificând platforma noastră brevetată de inteligență artificială și oferind servicii de consultanță medicilor oncologi ai pacienților, prin identificarea și explicarea opțiunilor terapeutice care se potrivesc în cea mai mare măsură profilului medical, obiectivelor terapeutice și resurselor pacientului (denumite colectiv „Serviciile”). 

Această Politică de confidențialitate acoperă numai informațiile și datele colectate sau prelucrate prin intermediul Soluțiilor și nu alte informații sau date colectate sau prelucrate de terțe părți care furnizează produse și servicii în legătură cu Soluțiile noastre și cu Servicii, cum ar fi administratorii de planuri de sănătate, administratorii de asistență pentru pacienți („Furnizorii de servicii”) sau către pagini web terțe sau site-uri, soluții, produse sau servicii la care facem trimitere și care nu prezintă această Politică de confidențialitate. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile de confidențialitate ale altor site-uri, soluții sau servicii online sau mobile. Prin utilizarea Soluțiilor, fiecare utilizator își manifestă acordul privind practicile de date descrise în această Politică de confidențialitate și în Termenii de utilizare. 

Am revizuit Politica noastră de confidențialitate pentru a respecta GDPR, HIPAA și legislația locală în cazul în care compania desfășoară o activitate de informare a persoanelor ale căror informații cu caracter personal le procesăm cu privire la motivul pentru care avem nevoie de ele, modul în care sunt utilizate, care sunt drepturile lor, cui îi sunt divulgate informațiile și ce măsuri de protecție sunt în vigoare pentru a le proteja datele. 

COMPANIA NU ESTE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE ȘI NICI NU ESTE O „ENTITATE ACOPERITĂ” SUPUSĂ LEGILOR STATALE SAU FEDERALE CARE REGLEMENTEAZĂ CONFIDENȚIALITATEA EVIDENȚELOR SAU A INFORMAȚIILOR MEDICALE, INCLUSIV LEGEA PRIVIND PORTABILITATEA ȘI RESPONSABILITATEA ASIGURĂRII DE SĂNĂTATE DIN 1996, DENUMITĂ DE OBICEI „HIPAA”. 

I. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

1. Informații cu caracter personal identificabile 

Soluțiile noastre și furnizorii noștri de servicii colectează numai informații cu caracter personal identificabile („ICPI”, denumite și date cu caracter personal sau informații cu caracter personal în anumite jurisdicții) în scopurile noastre, așa cum se prevede în secțiunea II de mai jos. CATEGORIILE DE ICPI PE CARE LE COLECTĂM ÎN SCOPURILE NOASTRE ȘI TEMEIUL JURIDIC APLICABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE NOI. Colectarea ICPI se realizează dacă vă înregistrați pentru o programare la Soluții, vă abonați la un newsletter, ne trimiteți un mesaj tweet sau utilizați alte caracteristici și resurse din Soluții. Puteți accesa Site-ul nostru în mod anonim, dar acest lucru vă poate împiedica să accesați anumite funcții, Servicii sau Soluții. 

A. Profilul dvs. de pacient

B. Profilurile furnizorilor de servicii medicale

C. Profilurile furnizorilor de servicii

 • Prin intermediul API-urilor platformelor EMR
 • Prin intermediul platformei EMR, paginile online partajate de dvs.
 • Prin e-mailuri, SMS-uri, WhatsApp sau alte mijloace de comunicare

2. Informații medicale protejate și informații cu caracter personal sensibile

Vom colecta și stoca informații personale și date sensibile despre dvs.

3. Informații care nu pot fi identificate personal

Site-ul nostru, Soluțiile și Furnizorii de servicii pot colecta la rândul lor informații (anonime) care nu pot fi identificate personal („Non-ICPI”) de la vizitatori, inclusiv pacienți oncologici, furnizori de asistență medicală, personal, personal clinic, experți în oncologie, analiști de date și administratori de planuri de sănătate. Informațiile fără caracter personal identificabil sunt orice informații care nu pot fi asociate direct sau indirect cu dvs.

4. Cookie-uri

Cookie-urile” sunt scurte coduri digitale cunoscute sub numele de cookie-uri, semnalizatoare web și alte tehnologii care colectează și stochează atât ICPI, cât și non-ICPI când vizitați Soluțiile noastre sau partajați conținutul sau soluțiile site-ului printr-un cont de pe rețelele de socializare. În continuare găsiți exemple de informații pe care noi sau furnizorii de servicii terți le colectăm cu ajutorul cookie-urilor:

 • Cookie-urile care pot identifica în mod unic sesiunea browserului dvs. și celălalt site, soluțiile pe care le-ați vizitat
 • Tipul de browser și sistemul de operare
 • Setări hardware
 • Data și ora vizitei
 • Paginile web pe care le-ați vizitat
 • Pagina web care v-a trimis la companie
 • Paginile web pe care le vizitați după părăsirea site-ului

5. Rețelele de socializare

Putem colecta informații prin prezența noastră pe rețelele de socializare și platformele de networking. Puteți utiliza rețelele de socializare sau alte servicii online pentru a vă conecta la Soluții. În această situație, este posibil să ni se pună la dispoziție informații de la aceste servicii. Prin asocierea unui cont de rețea de socializare cu Soluțiile, este posibil să colectăm datele dvs. ICPI, cum ar fi numele de utilizator și adresa de e-mail.

6.Reprezentanții pacienților

Un pacient poate acorda o autorizație scrisă, verbală sau prin SMS pentru ca o persoană (de exemplu, un avocat sau o rudă) să depună o cerere în numele său. Putem refuza accesul dacă suntem de părere că pacientul care autorizează accesul nu a înțeles semnificația autorizării. Autorizarea este valabilă doar 90 de zile și necesită înregistrarea.

Persoană apropiată

În ciuda utilizării pe scară largă a sintagmei „rudă apropiată”, aceasta nu este definită și nici nu are statut juridic oficial. O rudă apropiată nu își poate da sau refuza consimțământul pentru partajarea informațiilor în numele unui pacient. O rudă apropiată nu are drept de acces la evidențele medicale.

Mandatarii desemnați de instanță

O persoană numită de instanță pentru a gestiona necesitățile unui pacient care este incapabil să și le gestioneze pe cont propriu poate depune o cerere. Accesul poate fi refuzat în cazul în care medicul generalist consideră că pacientul a fost supus unor examinări sau investigații relevante pentru a se aștepta ca informațiile să nu fie divulgate solicitantului.

7. Informații despre dvs. din alte surse

Colectăm informații personale despre dvs. din Soluții și din alte surse, inclusiv date de la oncologii dvs., personalul de cabinet oncologic, personalul clinic, administratorii de cereri de despăgubire în domeniul sănătății și organizațiile de beneficii pentru pacienți. Este posibil să combinăm toate informațiile pe care le colectăm despre dvs. pentru a vă furniza Servicii, inclusiv analiza datelor pentru identificarea opțiunilor de testare și tratament și, când acestea sunt anonimizate, pentru eforturile noastre de cercetare și pentru a îmbunătăți Serviciile și Soluțiile noastre.

II. CATEGORIILE DE ICPI PE CARE LE COLECTĂM ÎN SCOPURILE NOASTRE ȘI TEMEIUL JURIDIC APLICABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE NOI

1. În funcție de locul în care locuiți, de modul în care interacționați cu noi și de modul în care am putea interacționa cu anumiți furnizori de servicii, este posibil să colectăm informațiile ICPI despre dvs., după cum se prevede în coloana „informații cu caracter personal” de mai jos. De asemenea, veți găsi mai jos scopul prelucrării și (numai pentru SEE și Regatul Unit) temeiul juridic pe care ne bazăm pentru fiecare tip de ICPI pe care îl procesăm în legătură cu dvs.

Informații cu caracter personal

Scop(uri)

Temei juridic (numai pentru SEE / Regatul Unit)

  Datele de profil ale pacientului, cum ar fi:
 • Nume și prenume
 • Adresa de domiciliu
 • Număr de telefon domiciliu
 • Diagnosticul de cancer
 • Numerele de cont pentru asigurările de sănătate
 • Istoric medical
 • Screeninguri oncologice
 • Antecedente și tratamente oncologice
 • Rapoarte patologice
 • Imaginile dvs. de diagnosticare
 • Informațiile clinice și datele dvs.

Utilizăm datele dvs. de profil pacient pentru:

(i) a comunica cu dvs. și cu medicul dvs. oncolog despre Serviciile noastre;

(ii)a colecta date pentru profilul pacientului;

(iii) a colecta date pentru profilul pacientului;

(iv) a interpreta datele de creare a profilului genetic pentru a oferi o serie de opțiuni terapeutice pentru cazurile dificile sau complexe;

(v) stabili eligibilitatea pacienților pentru programele de asistență pentru anumite costuri de asistență medicală efective;

(vi) a trimite solicitări către asigurătorul dvs. de sănătate în scopul rambursării; și

(viii) a furniza: (a) Serviciile; (b) îndrumări și recomandări cu privire la un ansamblu de opțiuni de tratament care variază de la îngrijire standard la terapii experimentale; (c) date clinice pentru a susține utilizarea medicamentelor off-label; (d) o serie de diferite studii clinice adecvate și accesibile pentru dvs.; și (e) consultarea și accesul de la distanță la bioinformatică și expertiză moleculară pentru a susține prezentarea pacienților la comisiile oncologice multidisciplinare.

Necesare în scopul intereselor noastre legitime pentru a oferi acces la Soluții, pentru a furniza Serviciile, pentru a menține o administrare adecvată a profilului; și În măsura în care se referă la datele legate de sănătate: Consimțământul, atât ca temei juridic [articolul 6 (UK) GDPR], cât și ca excepție de la prelucrarea datelor din categorii speciale [articolul 9 (UK) GDPR].

Datele furnizorului de servicii medicale, cum ar fi:

 • Numele și prenumele oncologului
 • Adresa de e-mail a oncologului
 • Angajatorul oncologului
 • Adresa oncologului
 • Numărul de telefon al oncologului
 • Notele oncologului

Utilizăm datele furnizorilor de servicii de sănătate pentru:

(i) a comunica cu furnizorul de servicii de sănătate;

(ii) a vă înregistra ca personal al furnizorului de asistență medicală, specialist oncolog sau administrator de cabinet care asistă sau sprijină pacienții.

Necesare în scopul intereselor noastre legitime de a interacționa cu furnizorii de servicii de sănătate, de a ne înregistra și de a furniza Serviciile pacienților.

Datele Furnizorului de servicii,cum ar fi:

 • Numele și prenumele
 • Furnizorului de servicii
 • Adresa de e-mail a
 • Furnizorului de servicii
 • Angajatorul Furnizorului de servicii
 • Adresa Furnizorului de servicii
 • Numărul de telefon al
 • Furnizorului de servicii
 • Produsul activității
 • Furnizorului de servicii

Utilizăm datele Furnizorului de servicii pentru:

(i) a comunica cu (potențialul) Furnizor de servicii;

(ii) a evalua și accepta un (potențial) Furnizor de Servicii;

(iii) a încheia și executa un acord cu Furnizorul de servicii.

Necesare în scopul intereselor noastre legitime pentru a gestiona eficient relațiile noastre cu Furnizorii de Servicii, pentru a interacționa cu (potențialii) Furnizori de Servicii.

Cookie-urile

Vă rugăm să consultați notificarea noastră privind cookie-urile.

Vă rugăm să consultați notificarea noastră privind cookie-urile.

Datele de pe rețelele de socializare, cum ar fi: numele de utilizator, adresa de e-mail.

Pentru a oferi acces la profilul dvs. de pacient prin intermediul celuilalt (celorlalte) profil(uri) / cont(uri) (de pe rețelele de socializare). .

Necesare pentru interesul legitim de a vă oferi mai multe opțiuni de a accesa Soluțiile și de a utiliza alte conturi (de pe rețelele de socializare) pentru a vă conecta la Serviciile și Soluțiile noastre. <<<

Vă rugăm să rețineți: 

 • Pierderea, utilizarea necorespunzătoare, modificarea sau accesul neautorizat la datele dvs. ICPI, inclusiv, în special, la informațiile sensibile cu caracter personal, vă pot afecta viața privată sau bunăstarea, în funcție de nivelul de sensibilitate și de natura informațiilor. 
 • Puteți refuza să furnizați informațiile dvs. medicale protejate către Soluții, dar dvs. și furnizorii dvs. de servicii medicale nu veți putea utiliza Serviciile noastre. 
 • Nu folosim cookie-uri care stochează Informațiile dvs. sensibile cu caracter personal sau care vă creează un profil pe baza Informațiilor dvs. sensibile cu caracter personal. 

2. Mesagerie mobilă prin SMS/MMS 

Vă respectăm confidențialitatea. Vom folosi datele dvs. ICPI numai pentru a vă transmite mesajele mobile și pentru a vă răspunde dacă este necesar. Aici sunt incluse următoarele, însă nu numai: partajarea datelor ICPI cu furnizorii de platforme, companiile de telefonie și alți furnizori care ne asistă în transmiterea mesajelor mobile. 

NU VINDEM, ÎNCHIRIEM, ÎMPRUMUTĂM, TRANZACȚIONĂM, OFERIM ÎN REGIM LEASING SAU TRANSFERĂM ÎN ALT MOD PENTRU PROFIT NICIUN NUMĂR DE TELEFON SAU INFORMAȚII DESPRE CLIENȚI COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU AL SOLUȚIILOR CĂTRE NICIO TERȚĂ PARTE. 

Cu toate acestea, ne rezervăm întotdeauna dreptul de a divulga orice informații necesare pentru a respecta orice lege, regulament sau solicitare guvernamentală, pentru a evita răspunderea sau pentru a ne proteja drepturile sau proprietatea (consultați Secțiunea III din prezentul Aviz privind confidențialitatea) în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Când completați formulare online sau ne furnizați în alt mod date ICPI asociate Serviciilor, sunteți de acord să furnizați date ICPI exacte, complete și reale. Sunteți de acord să nu utilizați un nume fals sau înșelător sau un nume pe care nu aveți autorizația de a-l folosi. Să presupunem, la discreția noastră exclusivă, că noi considerăm că astfel de informații sunt neadevărate, inexacte sau incomplete sau că v-ați înscris la program cu scopuri ascunse. În acest caz, este posibil să vă refuzăm accesul la program și să alegem orice căi de atac adecvate. 

Noi, Furnizorii de servicii și orice agenție terță care acționează în numele nostru, putem comunica cu dvs. și înregistra apelurile sau orice comunicare la un astfel de număr sau numere prin apel telefonic, mesaj vocal, mesaj de telefonie prin internet, mesaj SMS, înregistrări vocale interactive utilizând sisteme de apelare automată sau mesaje artificiale sau vocale preînregistrate („Comunicări”) cu privire la comenzi, actualizări ale livrărilor, solicitări de feedback tranzacțional și alte scopuri informative. 

Pentru comunicațiile pe care le primiți, se pot aplica tarife standard pentru mesaje, date, voce sau alte tarife impuse de operatorul de servicii de telefonie fixă, mobilă sau wireless. 

De asemenea, puteți suna oricând la 1-844-627-7246 pentru a beneficia de ajutor. 

Puteți trimite oricare dintre următoarele mesaje ca răspuns la un mesaj text SMS pentru a renunța la primirea altor mesaje text SMS de la Companie: „Stop” sau „Unsubscribe” (Dezabonare). După trimiterea unuia dintre aceste mesaje, este posibil să primiți un mesaj SMS final prin care se confirmă primirea cererii dvs. de renunțare. 

Pe viitor, vi se pot furniza termeni și condiții suplimentare (de exemplu, în cadrul unui mesaj text de confirmare a înscrierii), iar acești termeni și condiții vor completa și nu vor înlocui acești termeni. 

De asemenea, declarați și garantați că sunteți abonatul de la numărul sau numerele de telefon furnizate și că dețineți numărul sau numerele de telefon asociate acestui sau acestor numere. Sunteți de acord să ne anunțați dacă numărul sau numerele dvs. de telefon se modifică sau dacă nu mai dețineți telefonul asociat numerelor. 

PRIN FURNIZAREA DE INFORMAȚII PRIVIND TELEFONUL FIX SAU TELEFONUL MOBIL, SUNTEȚI DE ACORD CU BUNĂ-ȘTIINȚĂ ȘI VOLUNTAR SĂ DESPĂGUBIȚI ȘI SĂ APĂRAȚI COMPANIA, COMPANIILE-PĂRINTE, FILIALELE, AFILIAȚII, PREDECESORII, SUCCESORII ȘI CESIONARII SĂI ȘI FIECARE DINTRE FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII ȘI AGENȚII LOR, DE ȘI CONTRA ORICĂROR PIERDERI, RECLAMAȚII, CERERI, REVENDICĂRI, CAUZE DE ACȚIUNE, RĂSPUNDERI, COSTURI, JUDECĂȚI, DAUNE, AMENZI, PENALITĂȚI, DESPĂGUBIRI, ONORARII ALE AVOCAȚILOR ȘI CHELTUIELI DE ORICE FEL, INCLUSIV TOATE TIPURILE DE VĂTĂMĂRI SAU DAUNE SUFERITE DE DVS., CARE APAR CA URMARE A COMUNICĂRILOR SAU SUNT LEGATE DE ELE. SUNTEȚI DE ACORD CU BUNĂ-ȘTIINȚĂ ȘI VOLUNTAR SĂ NU UTILIZAȚI ȘI SĂ NU PROVOCAȚI NICIUN PROCES, RECLAMAȚIE, REVENDICARE SAU ACUZAȚIE DEPUSĂ ÎN NUMELE DVS. ÎMPOTRIVA COMPANIEI SAU A FURNIZORILOR SĂI CU PRIVIRE LA ASTFEL DE DAUNE. 

Operatorii de telefonie mobilă nu sunt responsabili pentru mesajele întârziate sau nelivrate, care pot apărea din cauza unor factori care nu țin de controlul operatorilor. 

3. Linkuri către alte site-uri

Site-ul include linkuri („Site-uri conectate”) către alte site-uri. Prin furnizarea accesului la aceste Site-uri conectate, Compania nu aprobă în niciun caz produsele sau serviciile de pe aceste Site-uri conectate. În acest moment, Compania nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate sau pentru conținutul Site-urilor conectate. În acest moment, ea își declină în mod expres orice responsabilitate și răspundere asociate cu utilizarea Site-urilor conectate. Vă recomandăm să consultați declarațiile de confidențialitate publicate pe site-urile respective pentru a înțelege procedurile lor de utilizare și divulgare a informațiilor cu caracter personal. 

III. CÂND PARTAJĂM INFORMAȚII? 

1. Furnizorii de servicii 

Este posibil să transferăm informații cu caracter personal către Furnizorii de Servicii, cum ar fi contractanți externi, auditori, consultanți sau alte persoane angajate de Companie pentru a ajuta la furnizarea de activități financiare sau operaționale în numele Companiei, inclusiv servicii tehnice și de prelucrare și analiza performanței Site-ului. 

2. Cerințe juridice

În anumite circumstanțe, pentru a respecta legile, regulamentele, citațiile judiciare sau alte citații guvernamentale, mandatele sau ordinele, este posibil să divulgăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru a da curs oricărei solicitări guvernamentale sau de reglementare. 

Putem transfera datele ICPI către alți terți dacă primim permisiunea dvs. sau dacă legea ne obligă în acest sens sau dacă avem convingerea cu bună credință că o astfel de divulgare este necesară pentru a respecta o procedură judiciară actuală, un ordin judecătoresc, un proces juridic care vizează Compania sau pentru a rezolva orice potențială fraudă sau neregulă percepută în orice audit asupra exactității documentației sau informațiilor transmise Companiei de dvs. sau în numele dvs., după cum consideră adecvat Compania. 

3. Transferuri de active comerciale 

Să presupunem că trece Compania printr-o tranzacție, cum ar fi o fuziune, fiind achiziționată de o altă entitate, prin faliment sau prin vânzarea integrală sau parțială a activelor sale. În acest caz, datele dvs. ICPI pot face parte din activele comerciale transferate. Nu vă putem asigura că veți primi o înștiințare prealabilă cu privire la transfer, dacă este cazul, al datelor dvs. ICPI în legătură cu o astfel de tranziție sau transfer. 

4. Protejarea Companiei și a altora

Ne rezervăm dreptul de a accesa, citi, păstra și divulga orice informații pe care le considerăm în măsură rezonabilă necesare pentru a respecta legea sau hotărârea judecătorească; de a implementa sau de a aplica condițiile noastre de utilizare și alte acorduri; sau de a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Companiei noastre, a angajaților, a utilizatorilor sau a altor persoane. Aici se include schimbul de informații cu alte companii și organizații pentru protecția antifraudă și reducerea riscului de încălcare a securității datelor. 

5. Informații agregate sau anonime

Este posibil să partajăm datele dvs. ICPI și ale utilizatorilor în mod agregat sau anonim: pentru a ne îmbunătăți Serviciile, pentru a comunica cu Furnizorii de servicii și cu alte terțe părți și în raportul nostru anual și în materialele de marketing. 

6. Pe baza consimțământului

Cu excepția celor menționate mai sus, vă vom înștiința când este posibil să fie necesar ca datele ICPI să fie partajate cu terțe părți și veți putea împiedica partajarea acestor date. 

7. Cum folosim informațiile care nu pot fi identificate personal (Non-ICPI) 

Utilizăm și date non-ICPI pentru a monitoriza și îmbunătăți calitatea Serviciilor și Site-ului nostru, pentru a promova calitatea Serviciilor și Site-ului nostru, cercetarea datelor și scopurile statistice. Utilizăm informații care nu pot fi identificate personal în serviciile de consultanță pentru alți utilizatori, pentru cercetare și pentru a partaja, închiria sau vinde datele și analiza noastră programelor de asistență pentru pacienți, laboratoarelor clinice, furnizorilor de screening oncologic, producătorilor farmaceutici și oncologilor pentru îmbunătățirea serviciilor profesionale, screeningului și produselor terapeutice și pentru a informa publicul cu privire la Serviciile pe care le furnizăm. 

IV. CUM GESTIONĂM DATELE COPIILOR? 

Copiii cu vârsta de cel puțin 16 ani 

Sub rezerva legilor locale, dacă un copil aflat în deplinătatea facultăților mintale are vârsta de cel puțin 16 ani, acesta are dreptul să solicite sau să refuze accesul la evidențele sale. Dacă orice altă persoană solicită acces la acestea de la Companie, trebuie să se consulte mai întâi cu pacientul pentru a vedea dacă este de acord cu punerea lor la dispoziție. 

Copiii sub 16 ani 

Cu excepția cazului în care legislația locală are alte prevederi, persoanele cu responsabilitate părintească pentru o persoană cu vârsta sub 16 ani vor avea dreptul de a solicita accesul la aceste evidențe medicale. O persoană cu responsabilitate părintească este: 

 • mama biologică sau or
 • tatăl biologic (dacă este căsătorit cu mama la momentul nașterii copilului sau ulterior) sau
 • o răspundere părintească individuală atribuită de către o instanță.

Să presupunem că un cadru medical adecvat consideră că un pacient copil are competență Gillick (adică are o maturitate și o capacitate de înțelegere suficiente pentru a lua decizii cu privire la divulgarea evidențelor sale). Copilului trebuie să i se ceară consimțământul înainte ca divulgarea să se facă în fața unei persoane cu responsabilitate părintească. 

În cazul în care copilul nu are competență Gillick și există mai multe persoane cu responsabilitate părintească, fiecare își poate exercita în mod independent dreptul de acces. Din punct de vedere tehnic, în cazul în care un copil locuiește, de exemplu, cu mama, iar tatăl solicită acces la evidențele copilului, nu există nicio „obligație” de a informa mama. Cu toate acestea, este posibil ca acest lucru să nu fie posibil din punct de vedere practic, iar ambii părinți ar trebui să cunoască cererile de acces, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu face acest lucru. 

În toate circumstanțele, bunele practici impun ca un copil cu competență Gillick să fie încurajat să implice părinții sau alți tutori legali în orice decizie de tratament/divulgare. 

V. MODUL ÎN CARE PROTEJĂM ȘI PĂSTRĂM INFORMAȚIILE

Luăm măsuri de securitate pentru protecția împotriva accesării, a modificării, a divulgării sau a distrugerii neautorizate a datelor. Printre ele se numără protocoale Secure Socket Layer, firewalluri și criptare, revizuiri interne ale practicilor noastre de colectare, stocare și prelucrare a datelor, măsuri de securitate și măsuri de securitate fizică pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat la sistem. Cu toate acestea, deoarece internetul și internetul mobil nu prezintă în mod inerent siguranță, niciun sistem informatic nu este 100% sigur și chiar și cel mai sigur sistem poate fi compromis; nu putem garanta securitatea. Să presupunem că păstrăm ICPI pe sistemele noastre sau în cloud. În acest caz, restricționăm accesul la ICPI pentru angajații, contractanții și agenții care trebuie să cunoască aceste informații pentru a opera, dezvolta sau îmbunătăți site-ul, soluțiile și serviciile noastre. Dacă nu își îndeplinesc aceste obligații, aceste persoane se supun obligațiilor de confidențialitate și pot fi supuse acțiunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă. 

Nu păstrăm datele dvs. ICPI mai mult decât este necesar în scopul prelucrării. Ștergem și distrugem evidențele individuale ale datelor ICPI și non-ICPI în conformitate cu Programul de mai jos. 

Datele de profil ale pacientului Perioada de păstrare
Opt ani de la colectare.
Datele furnizorului de servicii medicale La doi ani după încheierea relației.
Datele furnizorului de servicii La doi ani după încheierea relației.
Cookie-urile Vă rugăm să consultați notificarea noastră privind cookie-urile.
Date din rețelele de socializare Opt ani de la colectare.

Este posibil să vă păstrăm datele ICPI pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea în acțiuni în justiție. De asemenea, putem păstra datele dvs. ICPI pentru a le pune la dispoziția autorității de supervizare, a autorității de anchetă, a instanțelor sau a altui organism guvernamental pentru perioada specificată de lege. 

Avem politici și proceduri solide de securitate a informațiilor pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva accesului, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate și avem mai multe niveluri de măsuri de securitate, inclusiv: 

SSL, controlul accesului, politica de parolare, criptări, pseudonimizare, practici, restricții, IT, autentificare, VPN, firewalluri, gestionarea tokenurilor. 

VI. CUM SĂ CONTROLAȚI ȘI SĂ VĂ CORECTAȚI INFORMAȚIILE 

Soluțiile utilizează cookie-uri care colectează date despre utilizatori, așa cum sunt divulgate în Secțiunea I și Secțiunea II și așa cum se prevede în Notificarea noastră privind cookie-urile. Puteți accepta sau refuza cookie-urile. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-urile. Puteți opta să nu le oferiți utilizatori Furnizorilor noștri de servicii sau furnizorilor urmând procedurile de renunțare prezentate mai jos, dar este posibil să nu puteți accesa unele dintre Serviciile noastre. 

1. Corectarea informațiilor dvs. cu caracter personal 

Pentru a avea acces la informațiile cu caracter personal pe care le-ați colectat online și pentru a le menține caracterul exact, complet și actual sau pentru a solicita ștergerea, ne puteți contacta la compliance@massivebio.com. În unele cazuri, când suntem obligați prin lege sau reglementări să păstrăm informații pentru a continua să gestionăm un serviciu pe care l-ați solicitat, pentru a ne asigura că vă onorăm preferințele sau în alte scopuri comerciale necesare, este posibil să nu putem șterge anumite informații cu caracter personal despre dvs. 

2. Control: alegerile dvs.

Aveți mai multe opțiuni de a controla modul în care datele dvs. sunt partajate și utilizate după ce le-ați furnizat. 

Alegerea vă aparține: 

 • Puteți stoca sau elimina înregistrările pe care ni le furnizați și rapoartele care v-au fost trimise pe baza rezultatelor documentelor dvs. 
 • Raportul sau rapoartele de identificare a studiilor clinice potrivite pe care le vizualizați sau pe care optați să le vizualizați. 
 • Când și cui distribuiți informațiile dvs., inclusiv persoanelor care vă îngrijesc, membrilor familiei, rudelor aprobate, specialiștilor din domeniul sănătății sau altor persoane din afara Serviciilor noastre. members, health care professionals, or others outside our Services.
 • Puteți șterge oricând contul și datele pentru identificarea studiilor clinice prin Massive Bio. 
 • Toată lumea are drepturile de mai jos prin trimiterea unei solicitări către Companie; 
 • a) Informații prin care se arată dacă ICPI sunt procesate sau nu,
 • b) În cazul în care datele ICPI au fost prelucrate, solicitarea de informații despre acestea,
 • c) Scopul prelucrării ICPI și dacă sunt utilizate în scopuri de învățare,
 • d) Informații despre terții către care se transferă ICPI în țară sau în străinătate,
 • e) Corectarea datelor lor în cazul prelucrării incomplete sau incorecte a datelor ICPI;
 • f) f) Ștergerea sau distrugerea ICPI în cadrul legilor aplicabile,
 • g) Solicitarea de notificări privind tranzacțiile efectuate în temeiul literelor (d) și (e) către terțe părți cărora le-au fost transferate datele ICPI; transferate datele ICPI;
 • h) Obiectarea față de apariția unui rezultat contra persoanei înseși prin analizarea datelor prelucrate exclusiv prin sisteme automatizate,
 • i) Request the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of PII.

3. Responsabilitatea pentru transferurile ulterioare 

Nu vom divulga datele dvs. ICPI unor terțe părți neafiliate fără a primi mai întâi permisiunea dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este solicitat de autoritățile naționale de securitate sau de aplicare a legii. În cazul transferului ulterior către terți a datelor persoanelor fizice din UE, suntem răspunzători pentru transferurile ulterioare adecvate de ICPI către terți. 

4. Implementarea

Compania aderă la Principiile Scutului de confidențialitate. Compania a notificat Departamentul de Comerț privind aderarea la Principiile Scutului de confidențialitate. În cazul în care există vreun conflict între termenii din această Politică de confidențialitate și Principiile Scutului de confidențialitate, Principiile Scutului de confidențialitate vor fi aplicate cu prioritate. Pentru a afla mai multe despre programul Scutul de confidențialitate și pentru a vedea certificarea noastră, accesați https://www.privacyshield.gov/. 

Compania s-a angajat, de asemenea, să trimită reclamațiile nesoluționate privind Scutul de confidențialitate către USCIB (Consiliul Statelor Unite pentru Afaceri Internaționale), un furnizor alternativ de soluții pentru litigii situat în Statele Unite. Dacă nu primiți din partea noastră confirmarea la timp a reclamației dvs. sau dacă nu am rezolvat reclamația spre satisfacția dvs., vă rugăm să contactați sau să vizitați https://www.uscib.org/privacy-shield/ pentru mai multe informații sau pentru a depune o reclamație. Dacă reclamația dvs. privind Scutul de confidențialitate nu poate fi soluționată prin canalele de mai sus, în anumite condiții, puteți invoca arbitrajul obligatoriu pentru unele reclamații reziduale care nu au fost soluționate prin alte mecanisme de recurs. A se vedea Natura obligatorie a deciziilor privind Scutul de confidențialitate la adresa https://www.privacyshield.gov/article?id=D-Binding-Nature-of-Decisions. 

Compania are un proces continuu de examinare a modului în care îndeplinim promisiunile privind Scutul de confidențialitate și oferim o modalitate independentă de soluționare a reclamațiilor cu privire la practicile noastre de confidențialitate. Societatea este supusă competențelor de anchetă și aplicare a legilor ale Comisiei Federale pentru Comerț (FTC). 

În lumina hotărârii Curții de Justiție a UE în cauza C-311/18 (Schrems II), Compania nu se mai bazează pe Cadrul Scutului de confidențialitate UE-SUA ca temei juridic pentru transferurile sau protejarea informațiilor cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii. 

5. Aflați mai multe despre cookie-uri, semnalizatoare web și alte tehnologii

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv cum să refuzați cookie-urile pe computerul dvs. prin ajustarea setărilor browserului web, accesați aceste linkuri: 

 • All About Cookies: www.allaboutcookies.org/cookies/
 • Google: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • Google Chrome: http://www.google.com/chrome/intl/en/more/privacy.html
 • Microsoft Internet Explorer: www.microsoft.com/info/cookies.htm
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Options+window+-+Privacy+panel
 • Flash: www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html

6. Limitarea răspunderii

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE LITIGIU REFERITOR LA SOLUȚIILE SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SOLUȚIILOR, INCLUSIV, DAR NU NUMAI, UN LITIGIU PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA, SE SUPUNE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE ȘI TERMENILOR DE UTILIZARE AI COMPANIEI (INCLUSIV ORICE DESPĂGUBIRE ȘI LIMITĂRI PRIVIND DAUNELE CONȚINUTE ÎN ACEASTA). UN LINK CĂTRE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE POATE FI GĂSIT ÎN PARTEA DE JOS A PAGINII DE PORNIRE A SITE-ULUI ȘI LINKURILE SUNT ÎNCORPORATE ÎN DIVERSE SECȚIUNI ÎN SOLUȚII. 

7. Indisponibilitatea Soluției sau Serviciilor

Compania își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe Soluțiile sau Serviciile din orice motiv, fără preaviz sau motiv. Soluțiile sau Serviciile pot fi temporar indisponibile din cauza întreținerii sau funcționării defectuoase a echipamentelor informatice. 

VI. ACORD: MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Utilizând Soluțiile sau Serviciile, confirmați că ați citit practicile de utilizare a datelor descrise în această Politică de confidențialitate. Sunteți de acord că vizita dvs. și orice litigiu cu privire la confidențialitate sunt supuse Termenilor noștri de utilizare, inclusiv, fără limitare, dispozițiilor privind limitările răspunderii Companiei și aplicarea legilor statului Delaware. Compania poate actualiza periodic această Politică de confidențialitate ca răspuns la noile tehnologii, modificări ale legilor aplicabile sau din orice alt motiv, la discreția exclusivă a Companiei. Dacă decidem să modificăm această Politică de confidențialitate, vom publica aceste modificări aici, astfel încât să știți întotdeauna ce informații colectăm, cum le-am putea folosi și dacă le vom dezvălui oricui. Vă rugăm să consultați periodic această Politică de confidențialitate pentru a fi la curent cu orice modificări. Vă puteți da seama când a fost modificată această Politică de confidențialitate, consultând legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a paginii. 

VII. DISPOZIȚII LOCALE

1. Dispoziții locale: California

Dacă sunteți rezident în California, se aplică următoarele în plus față de restul acestei Politici de confidențialitate: 

 • Drepturile dvs. de confidențialitate din California n conformitate cu secțiunea 1798.83 din Codul civil din California, rezidenții din California care au o relație de afaceri stabilită cu noi au dreptul să ne solicite să furnizăm informații specifice cu privire la dezvăluirea informațiilor lor personale către terți în scopuri de marketing direct în anul calendaristic imediat precedent. Puteți trimite cererea dvs. pentru astfel de informații la compliance@massivebio.com. Cererile vor fi acceptate numai prin intermediul acestei adrese de e-mail. Nu suntem responsabili pentru solicitările trimise prin telefon sau prin orice alte mijloace. 
 • Dezvăluiri conform Legii pentru confidențialitatea personală online din California 
  • Când vizitați Soluțiile noastre, Furnizorii noștri de servicii pot plasa un cookie în browserul dvs. pentru a reține preferințele dvs. și pentru a colecta date analitice despre vizita dvs. Soluțiile nu utilizează tehnologie pentru a vă urmări în cadrul mai multor Soluții sau pentru a suprascrie setările de confidențialitate din browserul dvs. web sau din Servicii.
  • Furnizorii noștri de servicii nu urmăresc vizitatorii Site-ului pe mai multe Site-uri și nu suprascriu setările de confidențialitate din browserul dvs. web. Dacă accesați site-urile noastre de socializare de pe Site sau din Soluții, rețineți că platformele de socializare vă pot urmări pe mai multe Site-uri și pot ignora setările de confidențialitate din browserele dvs. web. 

2.Dispoziții locale: Uniunea Europeană

Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, pe lângă restul acestei Politici de confidențialitate, se aplică următoarele: 

 • GDPR înseamnă Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • Utilizarea „ICPI” în această Politică de confidențialitate are sensul de „date cu caracter personal” în cadrul GDPR.
 • Dacă partajăm datele dvs. cu caracter personal cu companiile noastre din grup sau cu terțe părți situate în afara Spațiului Economic European, luăm măsuri pentru a ne asigura că există garanții adecvate pentru a asigura protecția continuă a datelor dvs. cu caracter personal, în special prin semnarea clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia Europeană (articolul 46 alineatul (2) litera (c) din GDPR). Puteți găsi mai multe informații despre clauzele contractuale standard aici.
 • Mai jos, vă prezentăm mai detaliat drepturile de protecție a datelor în temeiul GDPR și vă oferim informații cu privire la modul în care le puteți exercita. Majoritatea acestor drepturi nu sunt absolute și fac obiectul unor excepții legale. Vom răspunde solicitării dvs. de exercitare a dreptului în termen de o lună, dar avem dreptul de a prelungi această perioadă în anumite circumstanțe. Dacă prelungim perioada de răspuns, vă vom anunța în termen de o lună de la solicitare. Dacă solicitarea dvs. este în mod clar nefondată sau excesivă, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă sau de a refuza să o respectăm în astfel de circumstanțe.
  • Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal Aveți dreptul să ne întrebați dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și, dacă da, puteți solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal. Astfel, puteți să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.
  • Solicitarea transferului datelor dvs. cu caracter personal..Vă vom oferi, dvs. sau unei terțe părți pe care ați ales-o, datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat de obicei și lizibil în modul automat. Vă rugăm să rețineți că acest drept se aplică datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și numai dacă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului sau în cazul în care am utilizat datele dvs. cu caracter personal pentru a încheia un contract cu dvs.
  • Solicitarea ștergerii datelor dvs. cu caracter personal.. Aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal în anumite circumstanțe. Există anumite excepții în cazul în care putem refuza o cerere de ștergere, de exemplu, în cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru respectarea legii sau în legătură cu acțiuni în justiție. Atunci când trebuie să ne bazăm pe o derogare, vă vom informa cu privire la acest lucru.
  • Solicitarea corectării sau actualizării datelor dvs. cu caracter personal.. Acest drept vă permite să obțineți rectificarea oricăror date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs.
  • Solicitarea restricționării prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații..Dacă solicitați acest lucru, putem continua să stocăm datele dvs. cu caracter personal, dar avem restricții privind prelucrarea lor în timp ce restricția este în vigoare.
  • Obiecții față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim.. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau creare de profiluri. Vă puteți opune în orice moment și vom înceta prelucrarea informațiilor la care v-ați opus, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru a continua această prelucrare.
  • Retragerea consimțământului. Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea a ceea ce am făcut cu datele dvs. cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.
  • Depunerea unei plângeri la o autoritate de supraveghere. Vom face tot posibilul pentru a rezolva orice plângere. Cu toate acestea, în cazul în care considerați că nu am soluționat plângerea dvs., aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere din țara în care locuiți, în care lucrați sau unde a avut loc o presupusă încălcare a legii aplicabile privind protecția datelor. O listă a autorităților de supraveghere din UE și datele de contact ale acestora sunt disponibile aici.
 • Dacă vă exercitați drepturile de mai sus și există întrebări cu privire identitatea dvs., este posibil să vă solicităm să ne furnizați informații pe baza cărora să o putem stabili convingător.
 • Vă puteți exercita drepturile de mai sus prin trimiterea unui e-mail la compliance@massivebio.com.
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Cagatay M. Culcuoglu, cculcuoglu@massivebio.com