Mobile
Chamada +40 373 811 594

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 15.04.2022 

Acești termeni de utilizare („Termeni”) stabilesc termenii și condițiile care reglementează utilizarea de către dvs. a site-ului https://www.massivebio.com și a site-urilor sale afiliate („site”) și a serviciilor furnizate pe acestea, a aplicațiilor mobile Synergy-AI Identificator de studii clinice în oncologie și Cancer Quiz („aplicații mobile”), a serviciului de Căutare a studiilor clinice adecvate, Comitetului Virtual pentru Tumori, Date din lumea reală și altor platforme („Platforme”), care sunt prezentate de Massive Bio, Inc. („Compania”, „noi”, „nouă” sau „noastră”). De acum înainte, în mod colectiv, site-ul, aplicațiile mobile și platformele sunt desemnate prin („Soluții”). 

Massive Bio este o firmă de analiză a datelor care oferă o a doua opinie medicală și care identifică studiile clinice potrivite prin evaluarea informațiilor clinice existente ale unui pacient oncologic, valorificând platforma noastră brevetată de inteligență artificială și oferind servicii de consultanță medicilor oncologi ai pacienților, prin identificarea și explicarea opțiunilor terapeutice care se potrivesc în cea mai mare măsură profilului genomic, obiectivelor terapeutice și resurselor pacientului (denumite colectiv „Serviciile”). Consultați-ne Politica de confidențialitate pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Massive Bio.

Termenii constituie un contract legal între dvs. și Companie, care reglementează accesul dvs. la Soluții și utilizarea Serviciilor. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii înainte de a utiliza Serviciile. În plus, dacă utilizați un anumit serviciu prin Soluții sau dacă îl accesați prin intermediul Soluțiilor, sunteți de acord să vă supuneți oricăror reguli sau ghiduri aplicabile respectivelor servicii. Aceste reglementări sau politici vor fi integrate prin referință în cadrul acestor Termeni. Prin utilizarea Serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat Termenii, fără restricții sau rezerve. 

Nu utilizați Serviciile dacă nu acceptați Termenii. NOTIFICARE DE ARBITRAJ: ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE PREVĂD CĂ TOATE LITIGIILE VOR FI SOLUȚIONATE PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI NU ÎN INSTANȚĂ SAU PRIN PROCES CU JURIU. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A PARTICIPA ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL COLECTIVULUI SAU MEMBRU AL COLECTIVULUI LA ORICE PROCES COLECTIV PE CARE L-AȚI PUTEȚI INIȚIA ÎMPOTRIVA MASSIVE BIO. 

1. Eligibilitate

1. Soluțiile și Serviciile noastre sunt concepute să respecte legile și regulamentele din Statele Unite („SUA”). Deși la ele au acces și persoanele din alte țări, Soluțiile și Serviciile sunt destinate exclusiv accesării și utilizării de către rezidenții SUA. Compania nu declară că Serviciile sunt adecvate utilizării în orice altă jurisdicție. Dacă alegeți să accesați Soluțiile din alte locații, le accesați din proprie inițiativă și vă asumați răspunderea pentru respectarea legilor și reglementărilor locale aplicabile. 

2. Recunoașteți că aveți cel puțin 18 ani. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să viziteze sau să utilizeze în alt mod Soluțiile în numele lor și nu colectăm cu bună știință informații de la astfel de persoane. 

2. Declinarea responsabilității

1. Informațiile furnizate în cadrul Soluțiilor au doar rol informativ sau educațional. Massive Bio nu este implicată în prestarea de servicii medicale prin intermediul Soluțiilor. Informațiile furnizate nu înlocuiesc raționamentul profesional al unui profesionist din domeniul sănătății care examinează fizic, diagnostichează și tratează pacienți. Trebuie să consultați un medic sau un alt specialist medical dacă doriți sfaturi cu privire la orice afecțiune sau tratament. Noi avem un rol de sprijin pentru medicul dvs. primar sau oncolog. 

2. Recurgerea la orice conținut sau informații furnizate cu privire la Soluții și Servicii se face exclusiv pe propriul dvs. risc. Este posibil ca Soluțiile să nu fie de actualitate sau să nu reprezinte cu acuratețe spectrul complet și detaliile opțiunilor de tratament oncologic sau ale opțiunilor programului de asistență pentru pacienți. Pot exista programe locale sau programe naționale actualizate recent care nu sunt descrise în Soluții. Ar fi util dacă nu ați interpreta publicarea de către Companie a oricărui astfel de conținut ca o aprobare de către Companie a opiniilor exprimate în conținut sau ca o garanție a oricărei strategii, recomandări, tratament, acțiune sau aplicare de medicație sau preparate realizate de autorul conținutului. 

3. Massive Bio este o firmă de analiză a datelor care evaluează informațiile și datele clinice existente. Massive Bio nu este un furnizor de servicii medicale și nu se creează nicio relație pacient-furnizor prin solicitarea dvs. de servicii de la Massive Bio. Massive Bio nu vă va observa sau examina fizic, nu vă va efectua analize de sânge sau țesuturi și nu va prelua nicio imagine anatomică în scopuri diagnostice sau terapeutice. 

4. Massive Bio nu exercită medicina și nu este licențiată, înregistrată, certificată sau calificată în alte moduri pentru a exercita medicina sau a furniza servicii medicale în niciun stat. 

5. Massive Bio presupune că informațiile clinice și datele despre dvs. furnizate de furnizorii dvs. de servicii medicale sunt corecte și complete. Massive Bio nu are răspunderi sau obligații legale față de nimeni în cazul unor raportări incorecte sau incomplete către dvs. sau către oncologul dvs. principal din cauza informațiilor sau datelor clinice inexacte, incomplete sau ilizibile pe care Massive Bio le-a primit de la furnizorii dvs. de servicii medicale. 

6. Massive Bio declină toate garanțiile exprese și implicite, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop. Massive Bio nu face nicio declarație cu privire la caracterul precis, complet sau fiabil al raportului său. 

7. Massive Bio va emite raportul către dvs. sau către medicul dvs. oncolog principal. Oncologul dvs. principal poate opta să utilizeze sau să nu utilizeze raportul Massive Bio la propria sa discreție. 

8. După o consultare inițială a informațiilor și datelor dvs. clinice, Massive Bio poate refuza să vă proceseze cererea și să vă returneze plata dacă Massive Bio concluzionează, la propria sa discreție, că serviciile sale nu v-ar fi de ajutor dvs. sau medicului dvs. oncolog principal. 

9. Massive Bio acordă licențe neexclusive, globale și perpetue pentru a executa, afișa și utiliza Aplicații mobile pe Dispozitiv. 

3. Modificarea acestor Termeni și a Soluțiilor

Aveți răspunderea consultării periodice a acestor Termeni. Compania are dreptul, dar nu și obligația, de a corecta orice erori sau omisiuni în orice porțiune a Soluțiilor, Serviciilor și acestor Termeni. Compania își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica, schimba, adăuga, elimina sau rezilia orice porțiune a Soluțiilor, Serviciilor și acestor Termeni, integral sau parțial, în orice moment, fără preaviz. Toate modificările aduse acestor Termeni intră în vigoare imediat după publicarea lor în Soluții. Prin continuarea utilizării Soluțiilor sau Serviciilor în urma oricăror modificări ale acestor Termeni, se consideră că acceptați aceste modificări. 

4. Restricții privind utilizarea Soluțiilor

Nu aveți dreptul să accesați, să utilizați sau să încercați să accesați sau să utilizați Soluțiile sau Serviciile pentru a întreprinde orice acțiune care ne-ar putea dăuna nouă sau oricărei terțe părți, care ar putea perturba funcționarea Soluțiilor sau care ar putea utiliza Soluțiile într-un mod ilegal în orice fel. Fără a limita cele de mai sus, sunteți de acord să nu: 

1. Uzurpați identitatea oricărei persoane sau entități sau declarați sau prezentați în mod fals afilierea dvs. cu orice persoană sau entitate sau originea oricăror informații pe care le furnizați; 

2. Utilizați orice dispozitiv, software sau rutină pentru a perturba sau a încerca să perturbați funcționarea corespunzătoare a Soluțiilor, a Serviciilor sau a oricărei activități desfășurate cu privire la Soluții sau pentru a încerca să sondați, să scanați, să testați vulnerabilitatea sau să încălcați securitatea oricărui sistem sau rețele; 

3. Eludați, efectuați procese de inginerie inversă, descifrați, decompilați, dezasamblați, decriptați sau modificați în alt mod sau să perturbați (sau să încercați, încurajați sau sprijiniți tentativa oricui altcuiva de a se implica în astfel de activități) orice software care cuprinde sau constituie în orice fel o parte a Serviciului. Utilizarea sau distribuirea de instrumente concepute pentru a compromite securitatea (de exemplu, programe de ghicire a parolelor, soluții de cracking sau instrumente de sondare a rețelei) este strict interzisă; 

4. Vă implicați în utilizarea neautorizată a roboților, spiderilor, extragerilor sau recoltărilor conținutului sau informațiilor sau să utilizați orice alte mijloace automate neautorizate pentru a compila informații; 

5. Obțineți sau să încercați să obțineți acces neautorizat la alte sisteme computerizate, materiale, informații sau orice servicii disponibile în cadrul sau prin intermediul Serviciului; 

6. Întreprindeți orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra rețelei sau infrastructurii noastre; 

7. Încărcați sau transmiteți în alt mod orice comunicări, software sau material care încalcă drepturile terților, conține un virus sau este dăunător în alte moduri pentru computerele sau sistemele utilizatorului nostru; sau 

8. Să manifestați orice alt comportament care restricționează sau împiedică orice persoană să utilizeze sau să beneficieze de Serviciu sau care, în opinia noastră exclusivă, ne expune pe noi sau pe oricare dintre utilizatorii, afiliații noștri sau orice altă terță parte la orice răspundere, daune sau prejudicii de orice tip. 

Încălcarea securității sistemului sau a rețelei și anumite alte comportamente pot atrage răspunderea civilă sau penală. Este posibil să investigăm și să colaborăm cu autoritățile de aplicare a legii pentru a urmări în justiție utilizatorii care încalcă Termenii. Este posibil să vă suspendăm sau să vă anulăm accesul la Soluții fără preaviz. 

5. Dezvăluirea informațiilor

1. Dezvăluirea cu temei legal. Compania își rezervă întotdeauna dreptul de a divulga orice informații necesare pentru a satisface orice lege, regulament, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă, inclusiv informațiile de identificare personală, sau de a edita, refuza să permită sau elimina orice informații sau materiale, în totalitate sau parțial, la discreția exclusivă a Companiei. 

2. Furnizarea de informații cu caracter personal corecte. În cadrul utilizării Soluțiilor, vi se poate solicita să introduceți anumite informații, inclusiv, însă nu numai, informații cu caracter personal (denumite colectiv „Informații”). Declarați și garantați că veți furniza Companiei informații complete, adevărate și corecte și că veți aduce la zi aceste informații cu privire la Soluții cu promptitudine, după cum este necesar și impus de către Soluții, în mod rezonabil. 

6. Materiale

Există două tipuri de Materiale pe care le puteți trimite: „Materiale pentru cont” care se referă la dvs. și la informațiile dvs. medicale și care sunt încărcate în scopul accesării Serviciilor, inclusiv solicitări legate de pacient, solicitarea rambursării sau efectuarea unei donații și „Materiale generale”, cum ar fi comentarii sau opinii pe care le trimiteți către Soluții. 

1. Materialele pentru cont. Trebuie să vă înregistrați la Soluții pentru a solicita Servicii prin crearea unui profil de utilizator. Când vă înregistrați, sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs., conform solicitărilor sau instrucțiunilor din Soluții, și să actualizați prompt aceste informații pentru a le menține exactitatea. Compania are dreptul să suspende sau să rezilieze orice cont sau altă înregistrare și să refuze orice utilizare actuală sau viitoare a Soluțiilor dacă suspectează că aceste informații sunt inexacte sau incomplete. Aveți răspunderea de a menține confidențialitatea asupra oricărei parole și a oricărui nume de utilizator care vă sunt oferite sau pe care le selectați în legătură cu Serviciul. Aveți răspunderea asupra tuturor activităților care au loc în baza parolei sau contului dvs. 

2. Materiale generale. Să presupunem că ne trimiteți informații sau materiale (inclusiv, însă nu numai, idei, know-how, concepte, tehnici, feedback, date, întrebări, comentarii, sugestii, strategii, opere de artă, statistici, grafice, procese, planuri, programe freeware, scripturi, coduri sau vulnerabilități). În acest caz, acordați Companiei o licență nerestricționată, perpetuă, irevocabilă, fără redevențe, globală, transferabilă și sublicențiabilă de a utiliza în orice mod și în orice scop comercial sau necomercial, inclusiv, însă nu numai, dreptul de a reproduce, copia, afișa (public sau în alt mod), efectua (public sau în alt mod), modifica, transmite, distribui, edita, reformata, traduce și realiza lucrări derivate din aceste materiale sau informații. Înțelegeți că nu veți primi compensații sau recunoaștere pentru o astfel de utilizare. Sunteți de acord că nu veți putea ataca Compania prin mijloace legale și nu veți avea niciun drept de la taxe de licență sau redevențe pentru orice presupusă sau reală încălcare sau însușire ilegală a oricărei proprietăți incluse în comunicările dvs. 

3. Responsabilitatea dvs. pentru materiale și drepturile de monitorizare ale companiei. Veți purta răspunderea asupra materialelor dvs. și consecințelor transmiterii acestor materiale. Compania nu are nicio obligație de a monitoriza utilizarea Soluțiilor de către dvs. sau de către orice alt utilizator. Compania își rezervă dreptul de a revizui și monitoriza utilizarea de către dvs. a Soluțiilor, inclusiv, însă nu numai, utilizarea de către dvs. a oricărui ID de utilizator și a oricărei parole pentru accesarea Soluțiilor și a oricăror Materiale trimise sau revizuite în Soluții și de a elimina orice Materiale despre care Compania crede, la propria sa discreție, că încalcă acești Termeni. Compania își rezervă dreptul de a restricționa sau de a rezilia accesul dvs. la Soluții, inclusiv, însă nu numai, accesul dvs. la oricare sau la toate serviciile furnizate în temeiul acestora sau capacitatea dvs. de a utiliza orice ID de utilizator și parolă de site, în orice moment, fără preaviz, în cazul în care considerăm că ați încălcat acești Termeni sau este posibil să încălcați acești Termeni. Singura dvs. cale de atac împotriva Companiei în cazul unui litigiu care decurge din acești Termeni, Soluții sau utilizarea acestora de către dvs. este de a rezilia acești Termeni prin încetarea utilizării Soluțiilor de către dvs. În cazul rezilierii acestor Termeni, Compania poate șterge și stoca, la discreția sa, Materiale și date asociate cu utilizarea Soluțiilor de către dvs. Compania poate și să modifice, să suspende sau să întrerupă orice aspect al porțiunii disponibile public a Soluțiilor, inclusiv disponibilitatea oricărei caracteristici, baze de date sau conținut de pe Site. În cazul porțiunii parolate a Soluțiilor, Compania vă va oferi un preaviz de treizeci (30) de zile înainte de modificarea substanțială, suspendarea sau întreruperea oricărui aspect al acestei porțiuni a Soluțiilor. 

7. Contul dvs.

1. Securitatea contului și a parolei. Să presupunem că vă creați un cont și primiți sau definiți o parolă pentru un astfel de cont. În acest caz, aveți răspunderea asupra păstrării confidențialității contului și a parolei și asupra restricționării accesului la computer. Acceptați întreaga responsabilitate și răspundere pentru toate activitățile efectuate din contul sau cu parola dvs. Compania își rezervă dreptul de a refuza oferirea serviciilor, de a închide conturile sau de a elimina conținutul la propria sa discreție. 

2. Notificarea utilizării neautorizate/încetarea accesului. Veți notifica imediat Compania cu privire la orice utilizare neautorizată sau pericol de utilizare neautorizată a contului dvs. sau a Soluțiilor sau orice altă încălcare sau potențială încălcare a securității pe care o cunoașteți în ceea ce privește contul dvs. sau Soluțiile, inclusiv, însă nu numai, orice pierdere sau compromitere a oricărei parole, și veți coopera cu Compania în fiecare mod rezonabil pentru a ajuta Compania să prevină utilizarea neautorizată ulterioară, pericolele de utilizare neautorizată, divulgarea sau pericolul de divulgare în ceea ce privește Soluțiile, contul dvs. și parola dvs. Sunteți de acord că, imediat după încetarea dreptului dvs. de a utiliza Soluțiile sau orice porțiune parolată a Soluțiilor sau la orice solicitare anticipată a Companiei din orice moment, veți înceta să accesați și să utilizați Soluțiile sau a unei astfel de porțiuni parolate a Soluțiilor și că nu veți încerca să le accesați și să le utilizați pe acestea. 

8. Declarațiile și garanțiile utilizatorului

1. Prin utilizarea sau accesarea Soluțiilor sau trimiterea Materialelor dvs., (1) declarați și garantați că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile asupra Materialelor dvs., necesare pentru a acorda licențele acordate în acești Termeni, inclusiv, însă nu numai, toate drepturile necesare pentru ca dvs. să trimiteți Materialele și că aveți toate drepturile, puterea și autoritatea de a accepta acești Termeni și de a vă conforma pe deplin acestora conform prezentului document, (2) declarați și garantați că utilizarea de către dvs. a Soluțiilor, a conținutului Site-ului și/sau a Materialelor nu încalcă și nu va încălca niciun drept al unei terțe părți, inclusiv, dar nu numai, orice drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți, dreptul de publicitate sau confidențialitate, dreptul la secrete comerciale sau confidențialitate sau drept contractual sau nu va încălca acești Termeni sau orice alt acord pe care aveți obligația de a-l respecta sau orice lege, regulă, regulament, ordin sau hotărâre la care sunteți supus (3) declarați și garantați că veți respecta toate legile, contractele și/sau acordurile aplicabile, pe cheltuiala și răspunderea dvs. exclusivă, în legătură cu utilizarea sau accesul dvs. la Soluții, (4) declarați și garantați că veți trimite și utiliza numai Materiale care pot fi utilizate în conformitate cu licențele pe care le acordați prin prezentul document și (5) sunteți de acord că nu va fi răspunzătoare Compania față de dvs. sau față de o terță parte pentru acceptarea sau neacceptarea Materialelor dvs. sau pentru ștergerea sau neștergerea materialelor dvs., în totalitate sau parțial. 

2. DECLINAREA RĂSPUNDERII PRIVIND DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA soluțiilor de către dvs. SE FACE PE PROPRIUL RISC. EFORTURILE COMPANIEI DE A MODIFICA Soluțiile NU VOR FI CONSIDERATE O RENUNȚARE LA ACESTE LIMITĂRI. Soluțiile, INCLUSIV TOT CONȚINUTUL, INFORMAȚIILE SAU SERVICIILE FURNIZATE PRIN SAU ÎMPREUNĂ CU Soluțiile SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, CA O SOLUȚIE DE ACCESIBILITATE PENTRU TOȚI UTILIZATORII, FĂRĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL CĂTRE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE (1) DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, (2) DE CONȚINUT SAU PRECIZIE INFORMAȚIONALĂ, (3) DE NEÎNCĂLCARE, (4) DE UTILIZARE FĂRĂ INCONVENIENTE, (5) DE TITLURI, (6) CĂ Soluțiile VOR FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI, ÎN TIMP UTIL, SIGUR SAU NEÎNTRERUPT ȘI CĂ SUNT DE ACTUALITATE ȘI DESCRIU CU EXACTITATE PRODUSELE ȘI SERVICIILE COMPANIEI SAU CĂ SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU DE ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE, (7) CĂ ORICE DEFECTE SAU ERORI ALE Soluțiilor VOR FI CORECTATE SAU (8) CĂ Soluțiile SUNT COMPATIBILE CU ORICE PLATFORMĂ HARDWARE SAU SOFTWARE ANUME 

3. DECLINAREA RĂSPUNDERII. COMPANIA ȘI FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII, ANGAJAȚII, REPREZENTANȚII, UNITĂȚILE INTERNE DE OPERARE, AFILIAȚII, FILIALELE, SUBLICENȚIAȚII, SUCCESORII ȘI CESIONARII, CONTRACTANȚII INDEPENDENȚI ȘI PĂRȚILE CONEXE (ÎN MOD COLECTIV, CU COMPANIA, „ENTITĂȚILE COMPANIEI”) NU VOR FI SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE ÎN UTILIZARE, PIERDERE DE DATE, ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII SAU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ CARE DECURG DIN SAU SUNT ÎN ORICE MOD LEGATE DE UTILIZAREA Soluțiilor SAU CU ÎNTÂRZIERI SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACESTE INFORMAȚII SAU PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A SECURITĂȚII ASOCIATĂ CU TRANSMITEREA DE INFORMAȚII SENSIBILE PRIN INTERMEDIUL Soluțiilor SAU PENTRU ORICE INFORMAȚII, PRODUSE ȘI SERVICII OBȚINUTE PRIN SAU VIZUALIZATE PRIN INTERMEDIUL Soluțiilor SAU CARE REZULTĂ ÎN ALT MOD DIN UTILIZAREA ACESTORA, FIE PE BAZĂ DE CONTRACT, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE STRICTĂ, REGULAMENT, PRECEDENT SAU ALTELE, CHIAR DACĂ A FOST INFORMATĂ COMPANIA CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII DE DAUNE ȘI CHIAR DACĂ ACESTE DAUNE REZULTĂ DIN NEGLIJENȚA SAU NEGLIJENȚA GRAVĂ A COMPANIEI. DEOARECE UNELE STATE/JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ÎN ACESTE STATE, RĂSPUNDEREA COMPANIILOR ESTE LIMITATĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE. DECLARAȚII SUPLIMENTARE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII APAR ÎN CORPUL Soluțiilor ȘI SUNT INTEGRATE AICI prin REFERINȚĂ. ÎN MĂSURA ÎN CARE ASTFEL DE DECLINĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII IMPUN RESTRICȚII MAI IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A Soluțiilor SAU A MATERIALELOR CONȚINUTE ÎN ACESTEA, SE VOR APLICA ASTFEL DE RESTRICȚII MAI IMPORTANTE. ACEASTĂ DESPĂGUBIRE SE APLICĂ PRETENȚIILOR TERȚILOR, PRECUM ȘI PRETENȚIILOR DINTRE PĂRȚI. 

9. Rambursări

1. Dacă persoana care beneficiază de serviciile Massive Bio efectuează plata, dar trece în neființă înainte ca Massive Bio să primească fișele medicale, membrul familiei clientului are dreptul la o rambursare integrală. Dacă este necesar, o copie prin fax sau scanată a certificatului de deces și documentul doveditor referitor la client vor fi trimise la Massive Bio. După 30 de zile de la cererea inițială de documentație de la Massive Bio, pacientul sau familia nu mai au dreptul la o rambursare. 

2. Odată ce evidențele medicale sunt colectate de către Massive Bio, nu se vor emite rambursări pentru pacient. Dacă evidențele medicale nu sunt obținute în termen de treizeci de zile consecutive de la primirea plății de către Massive Bio, clientul poate solicita o rambursare integrală. 

3. Odată ce raportul de analiză este livrat solicitantului, acesta nu mai are dreptul la o rambursare. În cazul în care pacientul cedează bolii sale înainte sau după livrarea analizei, nu se vor acorda rambursări. 

4. Nicio altă solicitare de rambursare nu va fi acceptată dacă pacientul nu se încadrează în una dintre categoriile de mai sus. 

10. Despăgubiri

Veți despăgubi, apăra (sau soluționa litigiile) și exonera Entitățile Companiei de toate pretențiile, acțiunile, procedurile, pierderile, procedurile amiabile, judecățile, datoriile, procesele, daunele, litigiile sau cererile, inclusiv, însă nu numai, orice procedură, investigație sau revendicare de către o organizație de autoreglementare, agenție sau comisie de stat sau federală pentru valori mobiliare și inclusiv onorariile avocaților în măsura rezonabilă și toate celelalte costuri, taxe și cheltuieli (denumite colectiv „Revendicări”) împotriva oricăreia dintre Entitățile Companiei, în măsura maximă permisă de lege, care decurge din sau în legătură cu (1) conduita dvs., furnizarea de conținut sau utilizarea Soluțiilor sau astfel de acțiuni întreprinse de către orice terță parte prin intermediul dvs., (2) încălcarea de către dvs. a drepturilor unei alte persoane sau părți, (3) orice Materiale furnizate sau puse la dispoziție de dvs. și (4) orice încălcare de către dvs. a obligațiilor dvs. în temeiul acestor Termeni, inclusiv, fără limitare la, orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. din prezentul document. Nu veți soluționa nicio cerere de despăgubire fără acordul prealabil scris al Companiei; acest consimțământ nu va fi refuzat în mod nejustificat. În legătură cu orice Revendicări care pot genera obligațiile dvs. de despăgubire așa cum sunt prezentate mai sus, Entitățile Companiei vor avea dreptul exclusiv, la propria opțiune, să se apere, să obțină compromisuri și să soluționeze procesul, acțiunea sau procedura. Veți avea obligații prin stabilirea oricărei revendicări, acțiuni sau proceduri la care s-a efectuat o astfel de apărare sau un compromis sau soluționare de acest fel. Măsurile reparatorii prevăzute în prezenta secțiune nu sunt exclusive și nu limitează alte măsuri reparatorii disponibile pentru Entitățile Companiei în temeiul prezentei Secțiuni. 

11. Confidențialitate

Dvs. recunoașteți că puteți utiliza și achiziționa Informații confidențiale ale Companiei utilizând porțiuni din Soluții. În forma în care este utilizat aici, termenul „Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile confidențiale și aflate în proprietatea Companiei și secretele comerciale ale Companiei, indiferent dacă sunt sau nu memorate și sub orice formă sau pe orice suport media, vizând Compania sau activitatea Companiei, inclusiv, însă nu numai, cele referitoare la proprietatea intelectuală, tehnologia, cercetarea și dezvoltarea, sistemele, software-ul, planurile de afaceri, operațiunile de afaceri, strategiile, informațiile financiare, informațiile tehnice, clienții, listele de clienți, furnizorii, politicile și procedurile operaționale și orice informații terțe pe care Compania este obligată să le mențină confidențiale în cazul în care astfel de informații nu sunt în general accesibile fără o parolă. „Informațiile confidențiale” includ orice parolă de cont. În niciun moment, direct sau indirect, și în niciun scop, nu veți utiliza, copia sau divulga niciunei alte persoane sau entități nicio Informație Confidențială și nu veți permite altor persoane să facă acest lucru decât în scopurile permise în mod expres prin prezenta. Compania poate solicita și obține măsuri punitive împotriva eliberării sau eliberării preconizate a informațiilor confidențiale, în plus față de orice alte căi de atac disponibile. Veți înștiința imediat Compania dacă aflați despre orice posesie sau utilizare neautorizată a Informațiilor Confidențiale și veți furniza cu promptitudine toate detaliile unei astfel de posesii sau utilizări Companiei. 

12. Drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

1. Proprietatea Site-ului. Soluțiile și tot conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea și alte aspecte legate de Soluții (denumite colectiv „Conținut”) sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar nu numai, proprietatea intelectuală) aplicabile în temeiul convențiilor internaționale și al legilor din SUA și altor legi. Soluțiile și întregul Conținut sunt proprietatea Companiei și a licențiatorilor terți. Toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra Soluțiilor și Conținutului vor rămâne ale Companiei sau ale licențiatorilor terți. Alte nume de produse și companii menționate aici pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra Soluțiilor și asupra niciunui Conținut, altele decât drepturile asupra Materialelor pe care le dețineți. Veți respecta orice notificări suplimentare privind drepturile de autor, informații sau restricții din orice Conținut. Nu veți modifica, adapta, traduce, aplica operații de inginerie inversă, decompila sau dezasambla Soluțiile și niciun conținut al Site-ului. Puteți utiliza Soluțiile și Conținutul numai conform permisiunilor explicite din acest document, iar orice altă utilizare este interzisă. Orice copiere, republicare sau redistribuire a conținutului Soluțiilor sau Site-ului, inclusiv prin memorare în cache, surprinderea în cadre sau mijloace similare, este interzisă în mod expres fără acordul prealabil scris al Companiei și al respectivului titular al drepturilor de proprietate intelectuală identificat în conținutul subiectului, consimțământul urmând să fie acordat sau refuzat la discreția exclusivă a titularului drepturilor. 

2. Revendicări privind încălcarea drepturilor de autor. Compania respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și se așteaptă ca și utilizatorii noștri să procedeze la fel. În cazul în care considerați că operele dvs. au fost copiate într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați Agentului desemnat pentru drepturile de autor al companiei, identificat mai jos, toate informațiile solicitate de Legea privind limitarea răspunderii pentru încălcarea drepturilor de autor online din Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), 17 U.S.C. § 512, rezumate după cum urmează: (1) o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat; (2) identificarea operei protejate prin drepturi de autor care face obiectul presupusei încălcări sau, în cazul în care mai multe opere protejate prin drepturi de autor pe un singur Site online fac obiectul unei singure notificări, o listă reprezentativă a acestor opere pe Site-ul respectiv; (3) identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor sau că face obiectul unei activități care încalcă drepturile de autor și care urmează să fie eliminat sau la care accesul trebuie să fie dezactivat, precum și informații suficiente într-o măsură rezonabilă pentru a ne permite să găsim materialul; (4) informații suficiente într-o măsură rezonabilă pentru a ne permite să contactăm partea reclamantă; (5) o declarație conform căreia partea reclamantă afirmă cu bună-credință că utilizarea materialului în modul în care face obiectul reclamației nu este autorizată de către deținătorul drepturilor de autor, agentul său sau de lege; (6) o declarație privind exactitatea informațiilor din notificare și, în cunoștință de cauză a legii privind sperjurul, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că este încălcat; și (7) orice alte materiale sau informații care pot fi solicitate în temeiul DMCA, cu modificări periodice, sau de către Oficiul pentru Drepturi de Autor din SUA. 

3. Agentul pentru drepturi de autor. Conform DMCA, notificarea scrisă a pretinsei încălcări a drepturilor de autor trebuie trimisă Agentului desemnat pentru drepturile de autor al companiei la următoarele informații de contact: Agentul desemnat pentru drepturile de autor al companiei: E-mail: support@massivebio.com Adresa: Massive Bio, Inc. 90 West St. #12M New York, NY 10006

TOATE SOLICITĂRILE CARE SUNT ADRESATE AGENTULUI PENTRU DREPTURI DE AUTOR, DAR NU AU LEGĂTURĂ CU O RECLAMAȚIE PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS. 

13. Soluționarea litigiilor (Clauza de arbitraj)

1. Arbitrajul obligatoriu. Dvs. și Compania sunteți de acord să vă supuneți arbitrajului obligatoriu în cazul unui litigiu, al unei controverse sau revendicări (fiecare denumit „Litigiu”) care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau încălcarea, rezilierea, executarea, interpretarea sau valabilitatea acestora (inclusiv determinarea domeniului de aplicare sau a aplicabilității acestor Termeni pentru arbitraj), drepturile și obligațiile dumneavoastră sau ale Companiei în temeiul acestor Termeni, Soluțiile, utilizarea Soluțiilor și informațiile, serviciile și produsele care pot fi furnizate de către sau prin intermediul sau în legătură cu Soluțiile. Arbitrajul va avea loc în New York City, New York, în fața unui arbitru individual și nu sub forma unei acțiuni colective. Dvs. renunțați în mod expres la orice drept pe care îl aveți de a arbitra un litigiu sub formă de acțiune colectivă. De asemenea, renunțați în mod expres la dreptul la un proces cu jurați. Arbitrajul va fi administrat de JAMS (http://www.jamsadr.com). Puteți obține un exemplar din regulile JAMS contactând organizația. Dvs. și Compania veți conveni asupra unui arbitru care să desfășoare arbitrajul. Dacă părțile nu pot conveni asupra unui arbitru, acesta va fi selectat conform regulilor JAMS. Fiecare parte va fi responsabilă pentru onorariile sale de avocat, expert și alte onorarii, cu excepția cazului în care arbitrul acordă aceste onorarii părții care are câștig de cauză. Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din această Secțiune, în măsura în care ați încălcat sau ați amenințat să încălcați drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei, Compania poate solicita (și nu veți contesta) măsuri punitive sau alte măsuri corespunzătoare în orice instanță de stat sau federală din New York, New York, și sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare în astfel de instanțe. 

2. Arbitrajul final. Hotărârea arbitrului este definitivă și obligatorie pentru toate părțile. Legea federală privind arbitrajul reglementează toate arbitrajele în temeiul acestei clauze și nu al unei legi statale privind arbitrajul. Orice instanță competentă poate pronunța o hotărâre cu privire la decizia definitivă a arbitrului. În cazul în care orice parte a acestei clauze, alta decât renunțarea la drepturile de acțiune colectivă, este considerată sau se dovedește a fi inaplicabilă din orice motiv, restul va rămâne executorie. Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare conținute în prezentul document, în cazul în care renunțarea la drepturile de acțiune colectivă conținute în prezentul document nu este executorie în ceea ce privește o persoană sau mai multe persoane, o astfel de neaplicabilitate se va aplica numai persoanei sau persoanelor respective, iar toate celelalte persoane vor continua să fie reglementate de Clauza de arbitraj. 

3. Renunțarea la dreptul de acțiune colectivă. Acești termeni prevăd că toate litigiile vor fi soluționate prin arbitraj obligatoriu și nu în instanță sau prin proces cu juriu. DACĂ O DISPUTĂ ESTE ARBITRATĂ, RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A PARTICIPA ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL CLASEI SAU MEMBRU AL CLASEI CU PRIVIRE LA ORICE RECLAMAȚIE PE CARE O PUTEȚI AVEA ÎMPOTRIVA ENTITĂȚILOR COMPANIEI, INCLUSIV ORICE DREPT LA ARBITRAJUL DE CLASĂ SAU ORICE CONSOLIDARE A ARBITRAJELOR INDIVIDUALE. AICI ESTE INCLUSĂ, FĂRĂ LIMITARE, RENUNȚAREA LA DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE A INIȚIA SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ, DUPĂ CUM SE SUBLINIAZĂ ÎN ORICE LEGE STATALĂ. 

4. Alegerea legislației; Jurisdicția și locul de desfășurare; Renunțarea la procesul cu jurați. În măsura maximă permisă de lege, acești Termeni sunt guvernați de legile Statelor Unite ale Americii și ale Statului Delaware, excluzând orice principiu al legii sau al conflictelor de legi care s-ar aplica legii unei alte jurisdicții. În măsura în care clauza de arbitraj nu reglementează un Litigiu, în acest moment sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare din New York City, New York, în toate litigiile care decurg din sau în legătură cu utilizarea Soluțiilor sau în temeiul acestor Termeni; cu condiția, totuși, ca, în cazul în care Companiei i se alătură o terță parte în orice altă instanță sau în orice alt forum cu privire la orice chestiune care poate da naștere unei cereri de despăgubire din partea Companiei în temeiul acestui document, să fiți de acord cu jurisdicția unei astfel de instanțe sau forum cu privire la orice cerere de despăgubire care poate fi revendicată de Companie. Sunteți de acord în mod irevocabil cu exercitarea jurisdicției personale de către aceste instanțe în orice astfel de acțiune. În plus și fără a aduce atingere celor de mai sus, renunțați irevocabil la orice obiecție pe care o puteți avea acum sau în viitor cu privire la stabilirea locului de desfășurare a unui astfel de proces, acțiune sau procedură în cea mai mare măsură permisă de legea introdusă în orice astfel de instanță. Orice revendicare privind orice astfel de proces, acțiune sau procedură introdusă în orice astfel de instanță a fost introdusă într-o instanță fără competență. Hotărârea finală în orice astfel de proces, acțiune sau procedură introdusă în orice astfel de instanță va fi concludentă și obligatorie pentru dvs. Aceasta poate fi executată în orice instanță în care sunteți supus(ă) unei jurisdicții printr-un proces în urma unei astfel de hotărâri. Utilizarea Soluțiilor este neautorizată în orice jurisdicție care nu pune în aplicare toate prevederile acestor Termeni, inclusiv, dar fără a se limita la acest paragraf. În măsura în care clauza de arbitraj nu reglementează o revendicare, Compania și dvs. în acest moment renunțați la dreptul la un proces cu jurați în orice instanță și la orice proces, acțiune sau procedură, fie delictuală, contractuală sau de altă natură, în care o astfel de parte este inclusă, cu privire la orice revendicare care decurge din sau în legătură cu acești Termeni, drepturile și obligațiile dvs. sau ale Companiei în temeiul acestor Termeni, Soluțiile, utilizarea Soluțiilor și serviciile și produsele care pot fi furnizate de către sau prin intermediul sau în legătură cu Soluțiile. 

14. Diverse

1. Vizualizarea, accesarea și utilizarea în afara Statelor Unite. Dacă și când orice produse sau servicii la care se face referire în Soluții devin disponibile, acestea vor deveni disponibile în Statele Unite și este posibil să nu devină disponibile în altă parte. Compania nu susține că Soluțiile sau orice produse sau servicii la care se face referire în acestea pot fi vizualizate, accesate sau utilizate în mod legal în afara Statelor Unite. Este posibil ca accesul sau utilizarea Soluțiilor sau a oricăror produse sau servicii la care se face referire în acestea să nu fie legale pentru anumite persoane sau țări. Dacă accesați sau utilizați Soluțiile din afara Statelor Unite, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabil(ă) pentru respectarea legilor din jurisdicția dvs. 

2. Excluderea asocierilor în participațiune. Sunteți de acord că nu există nicio asociere în participațiune, parteneriat, angajare sau mandat între dvs. și Companie din cauza acestor Termeni sau a utilizării de către dvs. a Soluțiilor. 

3. Titluri. Titlurile secțiunilor și alte subtitluri din acești Termeni sunt utilizate exclusiv pentru comoditatea părților, nu au nicio semnificație juridică sau contractuală și nu vor fi utilizate pentru interpretarea, analizarea sau aplicarea niciunei prevederi a acestor Termeni. 

4. Menținerea în vigoare. Prevederile următoarelor secțiuni vor rămâne în vigoare după orice încetare sau expirare a acestor secțiuni: Divulgarea în temeiul legii, Materialele, Declarațiile și garanțiile utilizatorului, Declinări de responsabilitate, Despăgubiri, Confidențialitate, Drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, Soluționarea litigiilor (Clauza de arbitraj), Alegerea legislației; Jurisdicția și locul de desfășurare; Renunțarea la procesul cu jurați și Diverse. 

5. Excluderea renunțărilor. Neaplicarea de către Companie a orice prevedere a acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunțare sau o limitare a dreptului Companiei de a aplica ulterior și de a impune respectarea strictă a acelei prevederi sau a oricărei alte prevederi a acestor Termeni. 

6. Cesionarea. Nu puteți efectua nicio cesiune, delegare sau altă formă de transmitere a acestor Termeni (prin efectul legii sau în alt mod) fără acordul prealabil scris al Companiei, care va fi acordat la discreția sa exclusivă. Compania poate cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului document oricărei alte părți. 

7. Termen de prescripție. Orice temei pentru acționare în judecată în legătură cu utilizarea de către dvs. a Soluțiilor trebuie să înceapă în termen de un an de la apariția revendicării sau a temeiului; orice astfel de revendicare va fi blocată pentru totdeauna, fără a ține cont de nicio legislație contrară. 

8. Obligativitatea contractului. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă, prevederea menționată va reflecta intenția inițială a părții prin legea aplicabilă. Restul acestor Termeni vor rămâne în vigoare și vor produce efecte. 

9. Înștiințări. Înștiințările adresate Companiei în temeiul prezentelor Condiții vor fi suficiente numai dacă sunt efectuate în scris și sunt transmise prin livrare personală, livrate printr-un serviciu de curierat comercial major cu livrare rapidă sau expediate prin poștă sau cu plata în avans a taxelor, prin poștă certificată sau recomandată, cu confirmare de primire solicitată, Companiei, aceste înștiințări intrând în vigoare la data primirii efective și confirmate de către Companie. Înștiințările către dvs. sunt considerate eficiente dacă sunt trimise prin e-mail, SMS, fax, chat, adresă de e-mail, WhatsApp sau alte informații de contact furnizate de dvs. și sunt considerate eficiente la prima confirmare de primire sau la o zi după ce au fost trimise. 

10. Integralitatea contractului; Limba contractului. Acești Termeni conțin întregul acord dintre dvs. și Companie cu privire la Soluții. Acesta înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau actuale, fie ele electronice, orale sau scrise, între utilizator și Companie cu privire la Soluții. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate. O versiune tipărită a acestor Termeni și orice înștiințare transmisă în formă electronică va fi admisă în cadrul procedurilor judiciare sau administrative bazate pe sau referitoare la acești Termeni în aceeași măsură și sub rezerva acelorași condiții ca și alte documente și evidențe comerciale generate și păstrate inițial în formă tipărită. Este dorința expresă a părților ca acești Termeni și toate documentele conexe să fie redactate în limba engleză. 

Întrebările referitoare la acești Termeni trebuie trimise la adresa support@massivebio.com.